Davet

Rabbin İçin Namaz Kıl Ve Kurban Kes – Zeynep BAĞDAT

sahidummetrabbinicinnamaz
avatar
Written by sahidummet

‘’(Resulüm!) onlara İbrahim’in kıssasını da naklet ‘’buyuran ve bizlere İbrahim’i teslimiyeti öğreten Allah’a hamdolsun.

Selam; Allah yolunda canını, malını, evladını kurban eden Muhammed aleyhisselama ve onun Ashabına olsun.

Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)!
Ve on geceye!
Hem çifte ve teke!
Ve geçip giderken, geceye!
Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi?” (Fecr, 1-5)

Allah swt bu on geceyle zilhicce ayını ve bu ayın diğer aylara üstünlüğünü belirtmiştir.

Evzai (ra) şöyle dedi;
Bana; “Zilhicce’nin ilk on gününden birinde yapılan amel, Allah (cc) yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç” buyurduğu nakledildi. (Beyhaki)

Zlhiccenin 10.günü kurban bayramının ilk günüdür

“Her ümmete kurban kesmeyi gerekli kıldık…” (Hacc 34)

Kurban; gönüllere takva şuuru yerleştiren bir eylemdir.

Kurban; yakınlaşmanın ve adanmışlığın adıdır. Sadece Allah için kan akıtmak ve Rabbi uğruna fedakârlık yapmaktır.

Kurban; kendisini kesmek için yere yatıran babasına ‘’olur ki can havliyle depreşirim’’ endişesiyle ellerini ve ayaklarını sıkıca bağlamasını söyleyen İsmail’in teslimiyetidir.

Kurban; ilk insanın karşılaştığı imtihanın adıdır.

Kurban; Habil’in izinden gitmenin Kabilleşen nefislere zincir vurmanın vaktidir.

Ve kurban ;Rabbi Rahimin emrini arşı aladan yeryüzüne taşımanın adıdır..

“Âdemoğlu kurban günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez. Kestiği o kurban, kıyamet günü boynuzları, kıllarıyla ve tırnaklarıyla sevap olarak sahibine getirilir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun, yani bu iş size zor gelmesin.”( Tirmizî, Edâhî, 1.)

Kurban ibadettir. Allah’ın verdiği canı yine Allah adına Allah’ın emri doğrultusunda kesmektir. Cahiliye Araplarının Allah dışında kestiği kurbanları yürürlükten kaldıran İslam, sadece Allah için kesilen kurbanın kabul olacağını bildirmiştir. Kurban ibadetini et kesmek, et yedirmek olarak algılamak içi boş bir algılamadır. Zahiren kan akıtmak gibi görünse de asıl manası ilk insandan başlayıp Kuran’da sembol haline gelen İbrahim ve İsmail’in teslimiyetine dayanır. Kurbanın tüm Müslümanlara vermek istediği bir hissiyat vardır.

Cüneyd-i Bağdâdi bir hacıya sormuş: “Mina’ya varıp kurban kestin mi?” “Evet” demiş hacı. “Peki nefsini boğazladın mı?” diye sorunca; adam “hayır” demiş. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri “O halde kurban kesmedin” demiştir.

“Onların ne etleri ne de kanları asla Allah’a ulaşacak değildir. Lâkin sizden O’na takva ulaşmaktadır.”  (Hac c 37)

Selefin kurban kesmekten kastettikleri nefsi, heva ve hevesi, kalpte Allah’ın dışında bulunan her şeyi kesip atmak, yok etmekti.

Ayette de geçtiği üzere ne etler ne kanlar Allaha ulaşmayacak. Yalnızca takva Arş’ı Ala’ya ulaşacaktır. Bizlere düşen kurbanı keserken bu bilinçle kesmektir. Takva elbisesini kuşanıp geleneksel kurban anlayışından kurtulup asıl alınması gereken mesajı almaktır.

Kurban bayramını aile fertleriyle yaşamak ve onlara kurban ahlakı vermekte önemli meselemizdir. Yeni neslin, çocukların kurban kesilirken o manzaraya şahit olmasının psikolojilerini bozacağını belirtip, bir nesli kurban ibadetinden uzaklaştırma projesini kabul etmiyoruz. Aksine çocuk ilk yıllardan itibaren kurban ibadetiyle büyürse pedagogların dediği gibi psikolojisi bozulmaz. Yıllarca kurban kesimi sahnesiyle büyüyen biz çocukların psikolojisi bozulmamışken şimdiki neslin bunu çıkarması olsa olsa pısırık bir nesil yetişmesini hızlandırmaktır. Müslüman kendini ve ailesini zor şartlara hazırlamalı. Davanın her emrini, her farzını onlara öğretmeli ve Mü’min şuuru aşılamalıdır. İslamı modernleştirip, geleneksel İslam akımına kapılmadan saf akidemizi ve ibadetlerimizi korumak zorundayız. Asra göre değil farza göre yaşamalıyız. Bıçak altındaki İsmail’in teslimiyetini bir daha anlatmalıyız.

Teslimiyet konusunda Kuran’da en çok bahsedilen kıssa ‘ve sizin için çok güzel örnekler var ‘’dediği İbrahim aleyhisselamın hayatını hikâye okur gibi okumamalıyız. Her bir ayetine, her bir harfine iman etmekle yükümlü olduğumuz Kuran’da geçen İbrahimi ayetleri iyi akletmeliyiz. Kurbanın sembolü haline gelmiş olan ibadetin, kime ve nasıl indiği bizim için çok mühimdir.

Allahın emrine ‘peki’ demekle teslimiyetin zirvesini gösteren baba ve oğlun ümmeti olduğumuzu unutmadan hayat yolculuğuna devam edelim.

Tevhidi yaşantının gereğini yerine getiren ve bu uğurda imtihanlardan geçen İbrahim aleyhisselamın baltası hala putların ensesinde. Bizim baltamız nerede?

İbrahim’i duruşla İsmail’i teslimiyeti anladığımız zaman kurban ibadeti vermek istediği mesaja kavuşacaktır

‘’Selam olsun İbrahime …’ (saffat 109)

Ve selam olsun kıyamete kadar gelecek olan İbrahimi her ferde !

Velhamdülillahi Rabbil Alemin

About the author

avatar

sahidummet

Leave a Comment