Gündem Analiz

Kurban; Dua, Teslimiyet ve Şehadettir – Murat DOĞAN

sahidummetkurbanduasehadet
avatar
Written by sahidummet

İnsanlar yeryüzüne imtihan için gönderilmişlerdir.Rahmana teslim olup onun emirlerini yerine getirip getirmemek,yasaklarından kaçınıp kaçınmamanın adı imtihandır.Hz.Ademden başlayıp efendimizde dahil  olmak üzere bütün Peygamberler imtihanın ne olduğunu,imtihanlar karşısında teslimiyetin,sabrın ve neticelerinin neler olduğunu en şiddetli şekilde yaşamışlar ve biz takipçilerine en güzel örnek olmuşlardır. Bir tarafta Rahmana teslim olup emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan teslimiyetçiler,diğer tarafta emir ve yasakların farkında olamayan,yada takmayan yada isyan edip düşmanlık yapanlar. Bir tarafta hakkın şahidleri olup adaleti tesis etmeye çalışanlar,diğer tarafta adaleti sadece kendi menfeatlerinde görenler. Bir tarafta yaratıcısına verdiği sözü yerine getirmeye çalışanlar,diğer tarafta yaratıcısına nankörlük yapanlar.Bir tarafta ALLAH’a kurban olmak isteyen adanmışlar,diğer tarafta adanmışları kurban etmeye çalışanlar.Bir tarafta adayan İbrahim,bir tarafta adanan ismail.diğer tarafta kurban olan hüseyin…Ve kurban ki ne kurban. O kurbana kurban olacak nice kurbanlar.

Kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. Kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği hayvanlardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için kesmek demektir.Bu tanım bildiğimiz klasik tanım,fakat biz kurbana sadece bu yönüyle değilde bize verilmeye çalışılan mesajları alarak bakmaya çalışacağız.

Hz.ibrahimin vadiler dolusu malı vardı,sadece yanında çalışan çobanların sayısı 12 bin olarak rivayet edilir.ALLAH (cc) cebraili göndererek malıyla imtihan eder.Cebrail (a.s)insan kılığında gelerek malını ister,ibrahim(as)önce ALLAH’ı zikir etmesi karşılığında malının üçte birini sonra yarısını daha sonrada tamamını Cebraile verir.İbrahim(a.s) malının tamamını infak edince insanlar gelip sorarlar:-Yâ İbrâhîm! ALLAH (cc)sana bu kadar nimetler ihsan etmişken, sen bu nimetleri ALLAH yolunda hiç düşünmeden harcıyorsun. Kalbine hiç bir şey gelmiyormu?’ diye.İbrahim (a.s)    müthiş bir cevap verir.–“Değil malımı fedâ etmek, bana sâlih bir evlat verse, onu bile yolunda fedâ edebilirim.”İşte bu söz kayda geçmişti.Ve söz ispat isterdi,imtihan edilecekti,edildi.Bu kıssayı uztmadan özet geçtim.

Üç şekil kurban önümüze çıkıyor. Yani ALLAH ile gurbiyyet üç şekilde kuruluyor. 1)Kurbana giden yolda ilk imtihan iman eden mü’minin imanını korumak ve ALLAH a gurbiyyet kurmak adına kendini kurban etmesi.

2)Bu gurbiyyeti kazanmak,mükafatların en güzeline ulaşmak için,elde edilen dünyevi kazançların yine ALLAH için feda edilip kurban edilmesi.

3)ALLAH ı razı etmek,onun gurbiyyetini kazanmak için gerektiğinde annesini,babasını,eşini ve daha da öte canparesi evladını kurban etmek.Kurbanın manevi atmosferini bu üç maddede arayabilir ve anlayabiliriz.Eğer kurbanın manevi atmosferini anlayamazsak kurban bizim için sadece eti yenen bir hayvanı boğazlayıp etini mangal yapmaktan öteye geçmez.Anlamaya 2.maddeden başlayalım.1. Ve 3.maddeleri en son anlamaya çalışalım…

Malı ve canı kurban etmek adem a.s’mın çocukları habil ile kabil arasında başlamıştır ve günümüzde hala devam etmektedir,kıyamete kadar da devam edecektir.İbrahim(a.s) malını kurban etmeseydi evladıyla ilgili imtihanı kaybederdi.Dünya malı aldatıcıdır,buna şahid oluyoruz.Tarih, malından dolayı imtihanı kaybeden yada mal kazanmak için münafıklık yapanlarla doludur.Burada ibrahim(as)ın  malının tamamını kurban etmesi,habilin en güzel hayvanını kurban etmesi bizim için çok büyük örnek ve ibrettir.

Kur’an malını ALLAH yolunda kurban edenlerden övgüyle bahseder;

”Mallarını gece ve gündüz, gizlice ve açıkça infak edenler yok mu, işte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur, onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar.”(Bakara 174).

Peki günümüz itibariyle,sanki ölmeyecekmiş gibi mal biriktirip islam davası uğrunda cimrilik yapanlara ne demeli? İbrahim(a.s)dan övgüyle bahsediyoruz ama  onun fedakarlıklarını yapmaktan kaçınıyoruz.Malını kurban etmeden ALLAH’ın rızasını kazanmış birini tanıyormuyuz? Tabi malı varken. İslam tarihinde malını kurban edenlerden nasıl övgüyle bahsedildiğini,ALLAH’ın rızasını nasıl kazandıklarını okuyarak şahid oluyoruz.İslam davası maddi fedakarlıklar beklerken malını köşe bucak saklayanlar ALLAH’ın rızasını kazanacaklarını mı sanıyorlar, yada şehid olabileceklerini mi sanıyorlar? “Mü’min kullarıma söyle: Namazı ikame etsinler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce, gizli ve açık infak etsinler.” (İbrahim 31)

Anne,baba,eş yada evladı kurban etmek. İbrahim(a.s) oğlu ismaili kurban olarak adadı.Unutunca ALLAH (cc)rüya yoluyla hatırlattı.İbrahim(a.s) anladı verdiği sözü hatırladı ve bu yüzden anladığı güne arefe yani bildi denildi. İbrahim(a.s) dua edip adamıştı. ALLAH ta bu dua’yı kabul etmişti.Rahman bu kurbanın ifasını babası eliyle değilde başkalarının eliyle olmasını diledi. Ayrıca adağın zamanı gelmemişti.İsmail adandı ama kurban edilmedi,peki bu kurban kimdi?Nasıl olacaktı ne zaman vuku bulacaktı?Bu kurban ismail değilse ismailin evladlarından olmalıydı.İshakın soyundan yahya(a.s)kurban olmuştu. fakat bu adanan kişi olamazdı. İsmail değilse evladlarından biri olmalıydı.Hem öyle bir kurban olmalıydı ki,kurban edilmesi tüm ümmet için bir örnek ve yol gösterici olmalıydı.Ve o adanmış kurban hz.hüseyin’di.İsmailin soyundan olacak ve ümmetin direnci olacaktı,zalime kalkan el,kıyamete kadar zulme karşı yürümenin sembolü olacaktı.  Kurban;ibrahimi bir dua,ismaili bir teslimiyet,huseyni bir şehadettir. Hüseyinin (r.a)             şehadeti,ibrahim(a.s)ın ”evladım olsa onuda feda ederim” adağının tecellisiydi.Hem öyle bir adak öyle bir kurbandı ki,ne zaman nerde bir zulüm olsa,nerde bir feryad olsa ümmetin yiğitleri hüseyn gibi kurban olmak pahasına zalimlere karşı mücadeleye girmişlerdir.İslam dünyasında ibrahimi duaya mazhar olmuş,ismaili bir teslimiyet gösteren ve hüseyn gibi çeçenistanda,afganistanda,keşmirde ve pakistanda,mısırda,ırakta,arakanda,uygurda,somalide,suriyede kurban olan yada kurban olmak için bekleyen binlerce adanmış bulunmaktadır.Bunlar nefislerini ALLAHa satmışlardır.Artık onlar için ne dünya nede dünyanın hiçbir güzelliğinin önemi yoktur.Hiçbir dünya menfaati onları durduramaz.Ne aile ne eş,ne evlat,nede başka birşey.Sadece ama sadece ALLAH’ın rızası önemli.Onlar ümmetin yiğitleri,onlar ümmetin gururu,onlar ümmetin kurbanları,onlar zulme karşı yürüyen hüseyinler.Dünyanın neresinden bir kurban istense muhammedi davanın şehadet aşıkları kurban olmak için her zaman hazır olmuşlardır.ALLAH’a gurbiyyet besleyerek rahmanın kendilerine bahşettiği en değerli varlıkları olan canlarını gözlerini kırpmadan kurban olarak sunmuşlardır.

ALLAH (cc)kuranı kerimde;

”Müminlerden Allah’a verdikleri ahde sadakat gösteren erler vardır; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirmiş (şehit düşmüş), kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (verdikleri sözlerini) değiştirmemişlerdir.”.Hatırlarsanız gurbiyyetin ilk adımının canını verebilmek,kendini feda edebilmek olduğunu söylemiştik.Çünkü imanın ispat edebilmesi,başa gelen musibetlere sabretmekle olur.Sabır yanlış anlaşılmasın.Sabır bazan beklemek susmak olduğu gibi sabır bazan yürümektir yola çıkmaktır,hakkı ve adaleti tesis için mücadele etmektir.İbrahim(a.s)önce kendini feda etti,ateşlere atıldı ama Rahman hayat bahşetti. Kurban kesen mü’minler,aslında kendilerinin ALLAH’a kurban olmaları gerekirken,kurban olamadıkları için keffaret olarak kestiklerinin haddı zatında kurban olmak için kendini psikolojik olarak hazırlamak olduğunun farkında olmalılar.ALLAH’a kurban olmak bu ümmetin benliğinde var,genlerinde var.Büyüklerimizin söylediği güzel bir söz vardır; Zulme karşı durmak için,islam topraklarına yapılan işgallere karşı cepheye giden askerlere kına yakıp göndererek ,onlara “kınalı kuzular” demişlerdir. Derler ki gelinin eline kına yakılır kocasına kurban olsun diye,cepheye giden askere kına yakılır ALLAH’a kurban olsun diye. Bugün nice kınalı kuzular var ALLAH’a kurban olmak için zalimlere karşı duran.İngilterenin,amerikanın,fransanın,israilin ve daha nice sömürgeci haçlı zihniyetli eli kanlı kan emici vampirlere karşı ümmetin şerefini,namusunu korumaya çalışan kendini ALLAH’a adamış kınalı kuzular.Rabbim sayılarını arttırsın.

ALLAH’ım kendini sana adamış ve adanmış kınalı kuzuların adağını kabul et.Onların geçmiş ve gelecek günahlarını bağışla,onlara şehadet nasip et.Onlara firdevsi ala’yı nasip et,onlara Peygamberi yaren et komşu et,onlara zaferler nasip et,onlara vahdet nasip et,bizleri de affet. Ve bizleri de adanmışlardan eyle,bizlere de şehadet nasip et.AMİN…

About the author

avatar

sahidummet

Leave a Comment