Ahlak ve Maneviyat Aile ve Toplum

Ben Rabbime Gidiyorum – Merve Toprak

11
avatar
Written by sahidummet

Allah’ın adıyla..

Bizleri iffet ve ahlak güzellikleri ile donatan, edepli ve onurlu kalmanın yollarını gösteren, utanma ve hayâ duygularıyla süsleyerek yeryüzüne halife olarak gönderen ve böylece yaratılmışlar arasında üstün ve ayrıcalıklı kılan Allah’a övgülerin en güzeli, hamd ve senalar olsun!

Salat ve selam, O’nun sevgili Rasulü’ne, pak ehl-i beytine ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun.

Ben Rabbime gidiyorum iffet abidesi olarak… Parçalanmış ümmetin ahir zaman genci olarak.

Örtünme Allah’ın insanlığa ilk emridir. Yeryüzündeki hayatımızla birlikte başlamıştır örtünme yükümlülüğümüz. Allah Teâlâ daha ilk günden örtünmeyi, edepli ve hayâlı olmayı emretmiştir. Daha sonra toplumlar ne zaman ki bu çizgiden ayrılmaya başlamış, gönderdiği Resullerle bu çağrıyı yenilemiştir.

Örtünme Allah’ın emridir. Allah (C.C) şöyle buyurmuştur: “Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, dış örtüleri ile (cilbab) üzerlerini örtsünler! Bu, onların (iffetli olarak) tanınıp da rahatsız edilmemeleri için daha elverişlidir. Allah ise, Gafûr (çok bağışlayan)dır. Rahîm (çok merhamet eden)dir.”1 Rabbimiz bizim hayrımızı ve  iyiliğimizi istiyor. Sözü tutulmaya en layık olan Allah azze ve celle değil midir?

ŞEYTAN TUZAK KURUYOR

Şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Kişiyi hayâsızlığa sevk eden düşünceler de şeytandandır. İnsanlığı küfür sistemine yaklaştıran da, telkinde bulunan da şeytandır. Bu yüzden şeytana karşı gelerek, yani onun telkinlerinden kaçınarak Allah’a yakınlaşmaya çalışalım. Unutmayalım ki Allah’a giden her yol engeller ve tuzaklarla doludur. Açıklık ve hayâsızlığı emreden şeytandır. Şeytan müslüman kadının Allah’ın emirlerinden uzaklaşmasını sağlamak için açılmasını emrediyor. Rabbimiz Allah (C.C) şöyle buyuruyor: “Hem vakarla evinizde durun da daha önceki Cahiliye döneminde olduðu gibi süslenip dışarı çıkmayın.”2 Kurtubî bu âyetin tefsiriyle ilgili olarak şöyle diyor: “Her ne kadar bu âyet-i kerîme Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) zevcelerini muhatap alsa da mana itibarıyla diğer kadınlar da bu âyetin şümulüne girerler.”3 Elmalılı Hamdi Yazır da bu âyetin tefsirini yaparken şunları ifade etmiştir: “Bütün İslâm kadınlarının da Peygamberin zevcelerinin sîret ve ahlâkını örnek almaları elbette onlar için bir hak ve şereftir.” 4 Konuyla ilgili bir hadiste Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kadın örtülmesi gerekli olan bir varlıktır. Evden dışarı çıktığında şeytan gözünü ona diker. Kadın için Rabbinin rahmetine en yakın olduğu yer evinin içidir.” 5

MÜSLÜMAN ÖMRÜNÜ BOŞA TÜKETMEZ!

Müslümanlar olarak vaktimizi de iyi değerlendirmemiz gerekir. Örtünmek için zaman ertelemesi yapmak doğru olan bir şey değildir. Kişi; örtünmenin gerekliliğini öğrendiği zaman bunu uygulamak zorundadır. Vakit kaybına sebep olacak her şeyden uzak duralım. Çünkü vakit hayattır. Her kazandığımız vakit bizim için bir hayat olacaktır.

Seleften birinin, kendisini, vakit kaybına sebep olan bazı şeylere çağıran kimseye, söylediği şu söz ne kadar da manidardır: ‘Sana icabet etmem için güneşi durdur’ . Peygamber (S.A.V)’de şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü şu dört şeyin hesabını vermedikçe kul yerinden kıpırdayamaz: Ömrünü nerede geçirdiği, ilmiyle nasıl amel ettiği, malını nerede kazanıp nerede harcadığı ve bedenini nasıl yıprattığı.”6

Allah (C.C) kadına bir kimlik ve bir kişilik sunmuştur, sonra da kendisinden razı olmuştur… Allah’ın kendisinden razı olmasını isteyenlerin mutlaka önce kendilerinin Allah’tan razı olmaları şarttır! Bu da Allah’ın emrettiği giyim şeklinden, kısacası hayat şeklinden razı olmalarından geçmektedir. Allah’ın razı olduğundan razı olmazsan, Allah senden razı olur mu hiç? Kalkıp güzelce örtünürsek yeni bir dünyamız olur. Bizler artık þu andan itibaren Allah’ı hatırlatan bir işaret oluruz. Rahman, bizim için gönüllerde sevgi yaratır. Ömrümüzü de Allah’a layıkıyla “kul olanlar” olarak yaşarız. Ve bir gün kulluğumuzun bilinciyle öleceğimizi de biliriz.

Ölümümüzde, örtümüz gibi temiz ve güzel olur. Sonu cennet ve ebedi mutluluk yurdu…

İFFET ABİDESİ MERYEM

Asırlardır iffet denilince ilk akla gelen, adanmışlığın, adanmanın sembolü Hz. Meryem!  O iffetin nasıl bir değer olduğunu tüm dünya hanımlarına yaşayarak göstermiş,  Allah’ın kitabında da hak ettiği övgüyü almış ve şöyle tanıtılmıştı: “Ve o zaman melekler ‘Ey Meryem! ’ dediler , ‘Allah seni seçti ve tertemiz kıldı; seni bütün dünya kadınlarının üstünde (bir konuma) çıkardı. Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O’nun önünde) eğilenlerle birlikte eğil.”7

Biz genç kızlar, ‘Meryem’ rolünü üstlenirken hicabımızı gereği gibi giymeli, iffetimizi korumalı ve iffet dersimizi Meryem’den almalıyız

Allah için ve Allah’ın istediği şekilde yaşamak için daha neyi bekliyoruz?  Zamanın, Asiye’si, Hatice’si, Meryem’i, Hacer’i, Aişe’si, Zeyneb’i olma sırası sende kardeşim.  Şimdi sıra bizde. Haydi, kuşan iffetini, sarıl hicabına. Zamanın karanlıklarını aydınlığa çevir. Kalk, kurtuluş ve izzet için.

Ben Rabbim’e gidiyorum HİCABIMLA,
Ben Rabbim’ e gidiyorum UMUDUMLA,
Ben Rabbim’ e gidiyorum ‘AHZAP 59’un Nuruyla
Ve ben Rabbim’ e gidiyorum hamdım ve DUAM ile…

 

 

  • 1- Ahzab 59
  • 2- Ahzab 33
  • 3- Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 17/141.
  • 4- Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, 6/3891.
  • 5- Tirmizî, radâ 18.
  • 6- Tirmizi 3
  • 7- Ali imran 42,43

 

 

Şahid Ümmet Dergisi – Yıl:1 – Sayı:1 – Aralık 2014

About the author

avatar

sahidummet

Leave a Comment